Our Archive

Arşivime Hoş geldiniz

Necip Taha > Blog > Kitap Kapakları

KAPAK TASARIMI DENEMELERİ “Büyüyen büyük, işlevsiz bir ailede kaybolmakla ilgili. Çok sessiz ve depresif olmak. İntihar girişimi, taciz içeren bir ilişki ve ardından hayallerimin erkeğini bulmanın bir karışımıyla üniversitede yolumu çöpe atıyorum. Evlendim, ruhen bağlandım, 3 güzel kızım oldu, başarılı oldum, kocamla birlikte parti çadırı kiralama şirketi kurarak başarılı bir girişimci oldum. 15 yıl boyunca […]
Yaşlı padişah bir gün veziriyle beraber çiftçilik yapan medrese arkadaşını ziyarete giderler padişah ile çiftçi arasında geçen konuşmalar vezirin merakını çekmiştir. İlginç bilmece gibi diyaloglar nükteli bir anlatımla okuyucuya verilmektedir.  
Her şey bir hayalle başlar. Hayallerin peşinden gitmek, azim ve sebat ile çalışmayı gerektirir. Motivasyonu ve ümidi kaybetmemek en önemli anahtardır. Yazmak; duyguları ve düşünceleri, dilek ve temennileri, hayalleri kendi dışındakilerle paylaşmaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlere rehberlik ederken meslektaşlarıyla hayallerini yazarak paylaşmak için bir adım attılar. Bu yolculukta çok çalışarak ve ümitle ilerlediler. Bu […]
“…Malûmât ve mütâlaât-ı çâkirâneme gelince, Şeyh Cemaleddin, Babi Cemiyeti erkânından ve erbâb-ı fesatdan olduğu gibi, hiçbir tarafça hâiz-i itibâr ve i’timat olmamış, ehemmiyetsiz bir adamdır. Ve merkûmun Mason Cemiyeti ve Ermeni komiteleri ve Jön Türk takımı ile münasebet ve muhabere-i hâfiyesi vardır. Kendisini efendimize mensûb bildirerek esâsen hiç olduğu halde, bu şeref-i mensûbiyetden dolayı kendisini […]
Nuray Kayacan, çocuklar için yazdığı bu masal kitabıyla yarının büyüklerine ” değerler eğitimi” ve “özbilinç” yeteneğini kazandrma yönünde önemi bir katkı sunuyor. Çocuklar bu masalları okuyarak doğa sevgisi kazanabilecekleri gibi çevrelerindeki dünya tabiata ve insana dair de bilinç sahibi olacaklar. Peki, bu birbirinden değeri masalarda nelerle karşıla saca ki Bulutlara şiir okuyan, şarkı söyleyen çocukların […]
ARKA KAPAK Biz bu çalışmamızda, haccın fıkhî hususlarının hatırlatmasını yapmayacağız. Zira bu bilgilere, tüm fıkıh ve ilmihal kitaplarında, “hac ve umre” kitapçıklarında yeterince yer verilmiştir. Biz bu çalışmada, hacca ve umreye gideceklere kısaca “roller ve semboller”den bahsedeceğiz ki, hacı adayımız yapmış olduğu rollerin ve yerine getirmiş olduğu sembollerin (menâsıkların) hakkını “şuuruna vararak” vermiş olsun. Herhangi […]