Our Archive

Arşivime Hoş geldiniz

Necip Taha > Blog > Kitap Mizanpajları

Bu sayfadaki eserin arka kapağına aşağıdaki yazımızı ekledik. Harput, tarih ve kültür zenginlikleri ile turizm potansiyeli bakımından üstünlüklere sahip önemli bir tarihi kent olma özelliği taşımaktadır. Dört bin yıllık tarihi geçmişinde, edindiği kültürel zenginlikleri nedeniyle UNESCO dünya mirası geçici listesinde bulunan Harput, kültür ve inanç turizmi açısından pek çok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Harput’u kültür ve […]
Yaşlı padişah bir gün veziriyle beraber çiftçilik yapan medrese arkadaşını ziyarete giderler padişah ile çiftçi arasında geçen konuşmalar vezirin merakını çekmiştir. İlginç bilmece gibi diyaloglar nükteli bir anlatımla okuyucuya verilmektedir.  
Her şey bir hayalle başlar. Hayallerin peşinden gitmek, azim ve sebat ile çalışmayı gerektirir. Motivasyonu ve ümidi kaybetmemek en önemli anahtardır. Yazmak; duyguları ve düşünceleri, dilek ve temennileri, hayalleri kendi dışındakilerle paylaşmaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlere rehberlik ederken meslektaşlarıyla hayallerini yazarak paylaşmak için bir adım attılar. Bu yolculukta çok çalışarak ve ümitle ilerlediler. Bu […]
İngiltere, ondokuzuncu asrın başlarından itibaren İslâm coğrafyasının iki önemli devleti, Osmanlı ve İran üzerinde başlattığı hileli ve sinsi süreç ile her ikisini Birinci Dünya Savaşı’na dahil ettirmiş, savaş sonrasında topraklarını işgal ederek bağımsızlıklarına halel getirmiştir. Her iki ülkede hedefe ulaşmak için Tanzimat, Islahat, Kanun-i Esâsi, Özgürlük ve Meşrutiyet gibi araçlara başvurmuş, halkın bütün dertlerinin ilacı […]
“…Malûmât ve mütâlaât-ı çâkirâneme gelince, Şeyh Cemaleddin, Babi Cemiyeti erkânından ve erbâb-ı fesatdan olduğu gibi, hiçbir tarafça hâiz-i itibâr ve i’timat olmamış, ehemmiyetsiz bir adamdır. Ve merkûmun Mason Cemiyeti ve Ermeni komiteleri ve Jön Türk takımı ile münasebet ve muhabere-i hâfiyesi vardır. Kendisini efendimize mensûb bildirerek esâsen hiç olduğu halde, bu şeref-i mensûbiyetden dolayı kendisini […]
Bu kitap sevgili öğrencilerimizin yazdıkları 28 eser içerisinden seçilen 3 hikayeden oluşmaktadır. Resimleri, hikayeleri tamamen öğrencilerimize ait olup onları böyle bir konuda yüreklendiren değerli öğretmenleri ve ailelerine sonsuz teşekkürler. Dr Cemil ve Fevziye Özkaya İlkokulu idareci ve öğretmenleri olarak çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri yolunda ÇOCUK YAZARLAR PROJESİNDE onlara yardımcı olmak bizler için büyük bir zevkti. […]
WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayım?
Merhaba, yardım ister misiniz?