Ruhu’l-Kuds: Nefis Muhasebesinde Kutsal Ruh Risalesi

Necip Taha > Blog > Dijital Kitaplar > Ruhu’l-Kuds: Nefis Muhasebesinde Kutsal Ruh Risalesi

RUHU’L-KUDS:
NEFİS MUHASEBESİNDE KUTSAL RUH RİSALESİ

Muhyiddin İbn-i Arabi

İbn Arabi’nin Feyz Aldığı Sufiler

“Değiştirme ve Güç Kaynağı O’dur. Allah’ın salat ve selamı efendimiz Hazreti Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun.”

Zayıf, öğüt veren, şefkatli, kardeşlerine öğüt vermesi emredilen ve bu hususta sıkı bir şekilde tembihlenen, zamanının halkından aşağı mertebelerde olan Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Arabi et-Tai el-Hatemi’den -Allah onu muvaffak kılsın- Allah yolunda dostu ve kardeşi, sağlam dayanak, Tunus’ta oturan Ebu Muhammed Abdulaziz b. Ebubekir el-Kureyşi el-Mehdevi’ye. Allah onu ilahi koruma ile muhafaza etsin, daima gözetip himaye etsin. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Şimdi… Ben, senden dolayı kendisinden başka ilah olmayan Allah’a hamd ediyorum. Nebisi, Resulü Efendimiz Hz. Muhammed’e, ehli beytine ve ashabına salat ve selam ediyorum.